сряда, 10 март 2010 г.

ЛАЗАРУВАНЕ


В лазаруването участват моми и момичета, които започват да се готвят още по време на Великите пости, групират се по възраст и по чети.В четата има пеячки, шеталици, една от лазарките носи кошничка за яйца.Обхождат селото в събота от обяд и неделя до обяд, като влизат във всяка къща, пеят песен за всеки член от семейството. Играят несключено лазарско хоро.Стопаните ги даряват с яйца и дребна пара.
Съществува вярване, че къща в която са влезли лазарки, ще е честита .В нея ще има берекет и изобилие, а челядта ще се радва на здраве и хубав живот през цялата година.
Лазаруването е пролетен момински обичай, който е изпълнен с древна символика и обредност, която засяга любовта на младите, тяхната предстояща женитба и бъдещ семеен живот.

Няма коментари:

Публикуване на коментар